Svet-Stranek.cz
Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese
AKVAMARÍN - SHAMBALLA, automatické písmo, regrese

Čakry:Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese

Čakry

 
 Čakry

      Čakry jsou energetická centra na těle, která slouží jako přijímací stanice  a rozdělovače energie. Stejně jako má tělo orgány, čakry jsou orgány světelného energetického pole. Jedná se o dJsou to pulzující kotouče soustředěné energie spřízněné s určitými barvami. Sedm základních čaker působí na endokrinní žlázy a lymfatický systém našeho těla tím, že je zásobují dobrou energií a odvádějí nežádoucí energii. Jsou nezbytné pro porozumění léčitelství a prvních sedm čaker můžeme léčit pomocí krystalů, barev, zvuků, aromaterapie a dalších léčebných metod.

 
 


      Každá čakra vyživuje pránou (životní energií) s ní spojené orgány, ale má vliv i na psychologii nebo prožívání různých aspektů života a předává bioenergii do aury. Pokud čakry neplní svou funci a nemohou správně fungovat, říkáme, že jsou zablokované. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme zjistit blokaci jednotlivých čaker. Nejjednodušší, spolehlivé a snadno proveditelné je zjištění blokace pomocí kyvadla, vycítění změny energií rukama a pozorování aury. Pozorování aury není však nic jednoduchého, je zapotřebí předchozí trénink a nácvik.
 
Proč je nutné se o své čakry správně starat

       V čakrách se ukládá energie traumat, které jsem v životě prožili. Z tohoto důvodu můžeme mít některé čakry touto energií zablokované. Naše životní energie pak nemůže jimi dostatečně proudit a blokuje se v tělě, z čehož můžou vznikat různé bolesti až onemocnění. Proto je dobré čakry pročišťovat a stimulovat. Proudí-li energie v čakrách správně, otvírá se člověk psychickým schopnostem a vyšším duchovním úrovním.

       Každá čakra má svoji specifickou charakteristiku. Odlišuje se od ostatních čaker svým tvarem, barvou, zněním, tématy a orgány, ke kterým se vztahuje.

1. čakra - kořenová, základní - MULADHARA - mezi konečníkem a                         genitáliemi
2. čakra - sexuální, sakrální - SVADHISTANA - podbřišek
3. čakra - solární, pupeční - MANIPURA - dva prsty nad pupkem
4. čakra - srdeční - ANAHATA - hruď, mezi prsy
5. čakra - krční - VAŠUDDHI - mezi krční jamkou a ohryzkem
6. čakra - čelní, třetí oko - ADŽŇA - uprostřed čela mezi obočím
7. čakra - korunní - SAHASRÁRA - temeno hlavy, těsně nad hlavou

1. čakra


     Ovlivňuje všechny pevné části těla - kořen páteře, nohy, chodidla, kosti, zuby, nehty, konečník, tlusté střevo a má vliv i na buňky a imunitní systém. Má vliv také na pohlavní orgány, krevní oběh, teplotu, růst u dětí, svaly. Jako žláza jsou k ní přiřazeny nadledvinky. Z hormonů jsou to adrenalin a noradrenalin. Je zodpovědná za hyperaktivitu a alergie. Ze smyslů je to čich a z schopností asimilace. Řadí se k elementu Země. Tato čakra je spojena s rodinou a kmenem, kam každý patří. Symbolizuje vztah k materiálnímu světu, k Zemi, ke své rodině a společenství. Týká se jí schopnost zajistit základní životní potřeby, síla bránit se a prosadit se, schopnost cítit se na různých místech jako doma.  Uznávání společenských a rodinných pravidel, potřeba logiky, struktury a řádu. Blokaci první čakry poznáte také podle těchto fyzických a psychických příznaků: chronická bolest spodní části zad, zánět sedacího nervu, nádor konečníku, poruchy imunity, deprese, nejistota, nedostatek opory, odloučenost od Země. Jestliže chceme první čakru pročistit, musíme přijmout a naučit se ctít svojí původní rodinu, všechna lidská společenství a životadárnou matku Zemi. Musíme být ochotni odpustit členům rodiny bolest, kterou nám hlavně v dětství způsobili a být vděčni za dar života, který nám dali. Slabika pro harmonizaci první čakry je LAM.
2. čakra


     Vztahuje se k ní element Voda, smysl který ovládá je chuť a jako žláza jí přísluší vaječníky či varlata a hormony estrogen a testosteron. Souvisí se vším, co je v našem těle tekuté. Ovlivňuje pohlavní orgány, tlusté střevo, spodní část páteře, pánev, slepé střevo, močové ústrojí, ledviny, kyčle a všechny tekutiny v těle. To, že máte zablokovanou 2. čakru se může projevit např. chronickou bolestí spodní části zad, zánětem sedacího nervu, bolestmi pánve, různými gynekologickými a porodními obtížemi, potížemi s močením a také sexuální impotencí. To co ovlivňuje tuto čakru jsou postoje, které si přinášíme z rodiny. Jsou to naše vztahy, vztahy k penězům, k sexu. Jak máme vyřešený vztah ke svému otci. Chybí například vašemu otci síla, která má vám přinášet peníze a hojnost? Témata, kterých se týká jsou sexualita a vitalita, peníze a chtíč, emoce, strach, radost, hněv, pocity viny a obviňování, síla a kontrola, tvořivost a ničení, etika a čest ve vztazích a schopnost riskovat. Po odblokování 2. čakry můžete získat schopnost porozumět koloběhu tvoření a ničení, koloběhu života a smrti, vrátí se vám prapůvodní pocity zapojení se do proudu života, smyslnost, erotika a tvořivost, budete cítit údiv a nadšení. Pokud chcete svoji 2. čakru udržet funkční měli byste jednat poctivě a čestně ve vztazích s druhými lidmi. Obzvláště v partnerství. Také byste měli vědomě tvořit svazky, které podpoří váš osobní vývoj, ne ty, které mu brání. Učte se rozhodovat ve světě protikladů a zbavte se touhy po pomstě. Slabika pro harmonizaci 2. čakry je VAM.
  
     3. čakra


        Živel, který je spojený s 3. čakrou je oheň a ze smyslů, které ovlivňuje je to zrak. Odpovídající žláza je slinivka břišní a hormon inzulin. Princip 3. čakry je intuice a utváření. Ke 3. čakře se přiřazují tyto orgány: dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, žlučník, vnitřnosti, ledviny, slinivka, vegetativní nervový systém, nadledvinky, slezina, střední část páteře. Blokaci 3. čakry můžete pocítit nejvíce v oblasti břicha. Jsou to potíže s trávením, žaludeční a dvanácterníkové vředy, střevní poruchy, potíže s tračníkem, zánět slinivky břišní, cukrovka, anorexie, bulimie, porucha činnosti jater a nadledvinek. Skrze energii 3. čakry k nám promlouvá intuice, do této oblasti se ukládá naše trápení. 3. čakra je sídlo ega, emocí a životní síly. Ve žlučníku se ukládá neprojevená zlost, problémy se slinivkou ukazují na málo lásky k sobě. Se 3. čakrou souvisí podmíněná láska. Témata související se 3. čakrou jsou hrdost, sebeúcta, sabedůvěra, odpovědnost za vlastní rozhodnutí, osobní čest, péče o ostatní, citlivost na kritiku. Ve 3. čakře většinou pociťujeme strach a je v ní také obsažena intuice k přežití. Upozorňuje nás na hrozící nebezpečí. Aby byla 3. čakra dobře otevřená a v harmonii je třeba vytvořit si láskyplný vztah sám k sobě a rozvinout sebeúctu a hrdost. V opačném případě hrozí psychická slabost, kdy člověk potřebuje k běžným věcem souhlas od druhých lidí. Je závislý na skupině a trpí strachem z opuštění. Slabika pro harmonizaci 2. čakry je RAM.
4. čakra


       Se 4. čakrou je spojen vzdušný živel a ze smyslů, které ovlivňuje je to dotek a cit. Princip 4. čakry je láska, cit, odevzdanost. Ovlivňuje srdce, plíce, ramena, ruce. Ke 4. čakře se přiřazují tyto orgány a části těla: srdce a oběhový systém, hrudník, horní část zad, dutina hrudní, dolní část plic, žebra, prsa, krev a krevní oběh, kůže, ramena a paže. Blokaci 4. čakry můžete na fyzické úrovni pocítit nejvíce v oblasti hrudníku. Bývá to ve formě srdečního selhání infarktu myokardu, astmatu, alergie, rakoviny plic, zánětu průdušek, bolesti horní části zad, rakoviny prsu. 4. čakra souvisí s nemocemi imunitního systému a zavírají ji strachy z prožitého zranění. Blokace 4. čakry se na psychické úrovni projevuje nenávistnými pocity, záští, zlobou, vztekem, bezcitností, smutkem, egoismem, uzavřeností, zármutkem a zoufalstvím. Aby byla 4. čakra dobře otevřená a v harmonii, je třeba naučit se milovat sám sebe, pěstovat emoční vyzrálost, která umožňuje jednat vědomě a soucitně. Měli bychom se naučit soucítit s druhými a být citlivý k jejich bolesti. Soucit je schopnost ctít utrpení druhého člověka a přitom mu vrátit síly a chuť do života. Důležité a nutné pro vyléčení je také odpuštění, jenž nás osvobozuje od potřeby osobní pomsty a vnímání sebe jako oběti. Slabika pro harmonizaci 2. čakry je YAM.

5. čakra


        Barva 5. čakry je modrá a dává klid a otevírá duchovní inspiraci. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí osvobozujícím dojmem pro tuto čakru. Element, který s touto čakrou souvisí je éter. Smyslová funkce, která s touto čakrou souvisí je sluch. Základní princip 5. čakry je rezonance s bytím. Části těla, které tato čakra ovládá je oblast krku, šíje, týlu, spodní partie čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, paže, průdušky.  5. čakra ovládá štítnou žlázu, která hraje významnou roli při růstu kostry a vnitřních orgánů, stará se o vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem a reguluje látkovou výměnu. Tím také způsob a rychlost jak přeměňuje tělo energii a jak tuto energii spotřebovává. Reguluje výměnu jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních. Souvisí se sebevyjádřením a s tím, že vím, jaký mám úkol. Slabý hlas např. znamená, že osobnost není realizovaná. Tato čakra slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulzy a reakcemi na mě. Propojuje čakry s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše: smích, pláč, pocity radosti, strachu, vzteku, lásky, přání, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujete otevřeně a bez obav svoje pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jste schopni ukázat svoji sílu a slabost. Vaše vnitřní upřímnost vůči sobě samým i ostatním se projevuje v přímosti vašeho jednání. Máte možnost vyjádřit sebe sama s celou svou osobností, avšak také umíte mlčet, je-li to zapotřebí. Máte také dar naslouchat druhým a naslouchat srdcem. Váš hlas je plný a příjemný a vy se nenecháváte příliš ovlivňovat jinými lidmi, naopak si zachováváte svou nezávislost a svobodu. Při nedostatečné funkci 5. čakry upadáte do těžkostí jak se projevit, představit sami sebe, držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech. Když se musíte projevit, máte jakoby knedlík v krku a váš hlas je stísněný. Ještě častěji zde nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu, proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte, co chcete. Slabika pro harmonizaci 5. čakry je HAM.

6. čakra


      Říká se jí také  třetí oko, schopnost nacítit se, empatie. Její barva je indigově modrá jako barva noční oblohy, základní princip je poznání bytí. Ovládá všechny smysly a také mimosmyslové vnímání. Její harmonická funkce se pozná podle schopnosti bystrého rozumu a schopnosti vizualizace, jasnozření, astrálního cestování. Znamená otevřenou cestu do rovin čistého bytí. Při zablokování této čakry má jedinec pocit, že jedinou opravdovou skutečností je vnější viditelný svět. Duchovní diskuse jsou považovány za neužitečné a nesmyslné snílkovství. Ovlivňuje obličej, oči, uši, dutiny, centrální nervový systém a malý mozek. Žláza, kterou ovlivňuje je podvěsek mozkový, hypofýza. Svojí činností ovládá funkci všech ostatních žláz. 6. čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí, je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle. Tato čakra působí na stav naší mysli a souvisí také s otázkami víry. Je sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však tento proces probíhá automaticky a většina myšlenek, které ovlivňují náš život je ovládána našimi zažitými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním vědomí můžeme tento proces ovládat. Pokud máte čakru zablokovanou, pokoušíte se vše řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává racionální myšlení, chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti. Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké. Mezi projevy disharmonie čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení vlastních myšlenek. Nemoci spojené s 3. okem jsou tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin. K uzavření čakry mohlo dojít například při upálení v některém minulém životě, trpění kvůli víře. Slabika pro harmonizaci 6. čakry je KŠAM nebo OM.


7. čakra


           Je to korunní čakra, čakra temene. Symbolem této čakry je lotos s 1000 okvětními lístky. Její barva je fialová, bílá nebo zlatá. Základním principem této čakry je čiré bytí, ovlivňuje velký mozek. Žláza, se kterou je tato čakra spojená je šišinka mozková, epifýza. Když se začíná korunní čakra otvírat, zažívá člověk okamžiky, při kterých mizí oddělenost vlastního bytí od vnějšího světa. Vědomí bude dokonale ztišené a široké. A v tomto klidu dochází k uvědomění vlastní podstaty jako všudypřítomného čirého bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením čakry se tyto okamžiky stanou častějšími a budou stále jasnější až přejdou v trvalou skutečnost. Je-li člověk pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již propadnout zpět. Individuální Já se stane Já universa. Projev výrazného zablokování je pocit oddělenosti od plnosti bytí, člověk není nikdy úplně zbaven pocitu strachu, ostatní čakry se nemohou rozvinout do celé šíře svých možností. Vládne pocit nejistoty a nesmyslnosti dosavadního života a je umocněn strach ze smrti. Spojuje duchovní tělo s fyzickým. Nemoci spojené s korunní čakrou jsou deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie a senilní demence. Slabika pro harmonizaci 7. čakry je OM.