Svet-Stranek.cz
Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese
AKVAMARÍN - SHAMBALLA, automatické písmo, regrese

Meditace:Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese

Meditace

Přijďte na naše řízené meditace, pokud i vy hledáte své vlastní já, snažíte se naladit na vesmírnou energii a báječně si odpočinout!
   Meditace nám pomáhá, abychom se vymanili z nepříjemných a strastiplných okolností všedního života a začali žít vyrovnaně ve vnitřním smíru, radosti a lásce k životu. Vědomé vnímání, které tak zapojíme, vede k vyššímu duchovnímu rozvoji.
     Pořádáme řízené meditace ve skupině, jelikož zážitky z ní jsou pak ohromující. Při skupinové meditaci cítíme něco jako elektřinu a silný pocit stavu osvícení, který sice netrvá pořád, ale je to fantastické. Je to oslnivý pocit a  silný zážitek, když jste ve skupině, kde všichni meditují a jsou vzájemně energeticky spojeni. Věnujeme se jak řízeným meditacím, tak i jiným meditačním technikám.
Některé druhy meditací:

 

 

1. Prosté spočívání v transu - pro začátečníky je velmi vhodné, je jednoduché a dá se snadno naučit. Trans lze vyvolat spojením relaxace s nějakým vhodným typem koncentrace. Je to jako nějaký druh spánku. Při delším spočívání v transu někdy dochází ke spontánnímu uvolňování energie, ke změnám vnímání pocitů a polohy těla a mohou se objevovat také lehké avšak příjemné závratě, pocity tíhy a současně lehkosti, jemné zdánlivé brnění těla a zkreslené či rozšířené vnímání prostoru. Odpadá stres, tělo i mysl se regeneruje a důsledky této meditace mají mnoho pozitivních vlivů na celkové zdraví člověka. 


2. Mentální techniky "práce s energií" - tyto techniky jsou nesmírně zajímavé, avšak pokročilejší stupeň jejich zvládnutí je obtížněji dosažitelný. Techniky práce s energií jsou vhodné pro ty, kteří již mají nějaké zkušenosti s meditací a překonali už počáteční úvodní stadium cvičení. Nemusí to však být pravidlem. Některé základní techniky této kategorie si může kdokoliv osvojit i za poměrně krátkou dobu. Při této meditaci dochází ke stimulaci energetických bodů a to dýcháním do jednotlivých částí těla. Při nádechu se jednoduše soustředíme na určité energetické centrum a s výdechem do něj „vydechujeme“.


3. "Meditace klidu" - Jde v podstatě o formu jakéhosi "aktivního snění", které je podobné běžnému "dennímu snění". Provádí se během meditace v transu a má velmi pozitivní vliv na lidskou psychiku. Jde vlastně o záměrné zapojení mysli za účelem vyplnění vnitřních přání a snů za současné relaxace a koncentrace. 


4. "Meditace čistého vnímání" - spočívá v prostém vnímání okolí všemi smysly. Rozvíjí tak postupně schopnosti vnímání do vyšších rovin a její podstatou je rozvoj jak vnitřního, tak vnějšího vnímání včetně všech detailů. Pracuje s pozorováním dechu a nazíráním mysli a pociťování. Jde již o pokročilejší techniku praktikovanou za účelem dosažení "plné pozornosti" a uvědomění s jasným pochopením obsahu. Cílem je dosažení co možná maximální bdělosti. Meditace čistého vnímání se dá praktikovat také v běžném životě v nejrůznějších situacích. Třeba při procházení městem nebo během jízdy autobusem. 


5. "Meditace splynutí s okolím" - je zčásti podobná předcházející meditaci, ale na rozdíl od ní je vhodná i pro začátečníky. Slouží rovněž k rozvoji vnímání a je snahou o dosažení dokonalejší bdělosti. Je to meditace, kde předmětem koncentrace je okolí meditujícího. Důležité je potlačit veškeré nežádoucí myšlenky a snažit se pouze plně soustředit na své okolí za současného ignorování veškerých pocitů vlastního těla. Jednoduše vnímáte pouze své okolí a představujete si, jako by vaše tělo i vaše mysl na daném místě vůbec neexistovala. Vnímáte například prázdnou místnost nebo určité místo někde v přírodě. Můžete si též představovat, jak se pomalu rozpouštíte či rozplýváte až dokonale splynete s daným místem. Zbyde pouze vaše soustředěné vědomí, které vnímá dané místo. Lépe řečeno zbyde jen vnímání daného místa, ještě lépe řečeno - POUZE dané místo.

 

6. "Meditace vhledu" - meditace vhledu jsou klasickými buddhistickými meditacemi, jejichž obsahem je soustředění se na podstatu věcí BEZ účasti mysli. Důležité je úplné potlačení mysli. Vhled představuje jakési "vnitřní nazírání", při němž se sama vynořuje pravá podstata věcí. Jde o velmi pokročilé mentální techniky.


7. "Meditace prázdnoty" - Podstatou celé techniky je potlačení nežádoucích myšlenek. Tento druh meditace je vhodný i ke cvičení ve stavech deprese či za přítomnosti jiných negativních emocí. Může ji praktikovat téměř kdokoliv a kdykoliv. Je to meditace vzdání se všeho, stav naprosté odevzdanosti, dokonalého uvolnění, prázdnoty, zanechání všech věcí a veškeré činnosti. Přesně takto by se dala tato technika stručně v pár slovech popsat. Předmětem koncentrace je zde soustředí na stav dokonalé prázdnoty mysli prosté veškerých myšlenek, veškerých názorů, veškerých pojmů, veškerých pocitů, opuštění veškerých postojů, je snahou o návrat do původního čistého stavu. Klíčovou věcí pro praktikování této techniky je v podstatě pouze "udržování prázdné mysli" - mysli prosté myšlenek a emocí - a soustředění se na tento stav prázdnoty. Možná to není zase až tak jednoduché, každopádně se tato meditace cvičí až překvapivě dobře, když je člověk smutný, trápí ho deprese či jiné negativní pocity. Je přinejmenším zajímavé pozorovat, jak snadné je někdy "vzdát se" negativních pocitů. Je to podobné jako upadnutí do hlubokého spánku. Při něm také všechny současné problémy na čas zmizí.