Svet-Stranek.cz
Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese
AKVAMARÍN - SHAMBALLA, automatické písmo, regrese

Regresní terapie:Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese

Regresní terapie

Regresní terapie pomáhá zbavení mnoha problémů, traumat a trápení, které Vás v současné době tíží a se kterými si sami nevíte rady.
       Cílem terapie je nalezení příčin současných psychických a psychosomatických potíží člověka a jejich zpracování. Mimo traumat odhaluje i staré vzorce myšlení, omezující verbální obsahy (je toho na mě moc, to určitě nezvládnu, apod...), vede k jejich uvědomění a transformaci. 


      Jedná se o cestu do hlubin podvědomí, následné zvědomění a odblokování traumat prožitých v minulosti, která ovlivňují náš současný život. Úkolem terapie je pomoci identifikovat a řešit potlačené emoce, vzpomínky a zážitky, které jsou překážkou na cestě ke zdravému a šťastnému životu. Je to tím, že minulé trauma, ať už fyzické nebo psychické, zanechává přítomné pozůstatky.
     Dochází k vnitřnímu naladění terapeuta na klienta. Terapeut vychází z poznatku, že my sami jsme svými vlastními léčiteli, chápe, že každý z nás v sobě nosí hluboký zdroj moudrosti, tvořivosti a léčivé síly. Klient při regresi najde cestu k vlastnímu zdroji, vrátí se zpět, ke své vlastní léčivé síle a nachází sám řešení.  
         Regresní terapie má velice široké užití, lze s ní řešit různé strachy, úzkosti, trémy, problémy ve vztazích, deprese, bolestné reakce na ztrátu blízké osoby, různé druhy zdravotních potíží apod.. 


V případě zájmu o více informací kontaktujte na mailu akvamarinsh@seznam.cz nebo telefonu 722921486.