Svet-Stranek.cz
Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese
AKVAMARÍN - SHAMBALLA, automatické písmo, regrese

Výklad tarotových karet:Shamballa, automatické písmo, Bachova květová terapie, regrese

Výklad tarotových karet

Rádi Vám online vyložíme tarotové karty a zodpovíme na Vaše otázky. Výklad můžeme pro úplnost kombinovat automatickým psaním skrze andělskou energii.
Tarotové karty se používají v kartářství jako nástroj pro vykládání budoucnosti, úvahy o osobním životě nebo jako pomůcka k meditaci. Tarotové karty nesou různé druhy vyobrazení symbolů a slouží k výkladu prostřednictvím vašich otázek. Pomocí tarotu naleznete rady a informace na které hledáte odpověď a pomohou vám najít východiska a správný směr z mnoha životních situací.

Pracujeme s Tarotem Arthura Edwarda Weiteho, který je často nazýván Rider Waite Tarot. Velice vhodné a pro úplné pochopení situace někdy i důležité, je spojení výkladu karet s andělským poselstvím získaným automatickým písmem.
UKÁZKY NĚKTERÝCH VÝKLADů

Tazatelka se rozhodovala, zda je vhodné a pro ni přínosné pokračovat v dalším studiu na střední škole. Karty jí odpověděly následovně:

Karty ukázaly, že důvodem tazatelčino váhání je cestování a s ním spojené komplikace, jelikož škola je dost vzdálená od bydliště. Nezdá se, že studium jí bude působit nějaké potyčky a neshody v partnerském životě, čehož se také obávala. Naopak výklad ukazuje, že samotné účasti ve škole ji přinesou až "dětskou" radost a výsledná situace naznačuje cílevědomost, se kterou se bude tazatelka studiu věnovat, což by v konečném efektu mělo přinést materiální či finanční zisk.

Závěr: Jedná se o pozitivní zprávu, kdy situace přinese tazatelce radost, veselí a v konečném efektu to bude mít i pozitivní vliv na její rozvoj dovedností...
Další dotaz byl ohledně zaměstnání, kdy tazatel měl obavy, zda dostane slíbené místo u nového zaměstnavatele. Zde přikládáme i andělské psaníčko k dané situaci.

Samozřejmě karty ukázaly, že obavy pramení z konečné zprávy od zaměstnavatele a zda bude kladná. Z výkladu je zřejmé, že v této situaci nejde o změnu místa z důvodu zlepšení finanční situace tazatele, což sám potvrdil, ke změně zaměstnání má jiné důvody. Nicméně v uvedeném problému tazatel bude doslova vítězem, je zřejmé, že došlo k projevení jeho přání, které vyslal do vesmíru ve fyzické podobě, jinými slovy, jeho dlouhodobější přání se splní. Avšak je zapotřebí vynaložit ještě jisté osobní moci k překonání překážek. Dá se říci, že to je jen zkouška výdrže a také schopnosti tuto situaci vyřešit.

Zpráva získaná automatickým písmem od Andělů:

Toto místo vyjde mu
a u srdce dobře bude jemu.
Však musí chvíli posečkat,
nemůže se nedočkat.
Však ještě nějaká práce jeho čeká,
jen ať se ničeho neleká.
My jeho přání a žádosti známe
a včas jemu vědět dáme,
že vše přijde tak jak má,
i když se to někdy těžké zdá.
To jeho zkouška netrpělivosti je
a jen na něm je,
zda vše vyjde.
On musí stále věřit a chtít
a stále vidět jasný cíl,
za kterým on půjde
a vše lehce pak mu půjde.
Ty vyřiď mu vše a nestrachuj,
on zná osud svůj.
My stát za ním budeme stůj co stůj,
ať vidí on před sebou jenom cíl svůj!!!


Zde předkládáme ukázku obecného výkladu, který lze vykládat i bez položeného konkrétního dotazu. Karty ukáží, co klientovi leží nejvíce v daném okamžiku na srdci a pak se dá situace ještě dále rozebírat konkrétními otázkami.

Obecný výklad pro tazatelku:
Současná situace se v tazatelčině životě točí kolem zaměstnání, profese. Je zřejmé, že tazatelka potká člověka, který jí s prací pomůže nebo jí přinese užitečnou informaci, radu nebo zprávu, která bude pro její profesi důležitá pro učinění dalšího rozhodnutí. A celou tuto současnou situaci korunuje a doprovází láska hlavně ve smyslu osobních vztahů. Budoucnost, která čeká tazatelku do cca 1 měsíce ukazuje na harmonii ve změně, kterou klientka podstoupí a která se týká materiálních možností. Tato změna je v podstatě pozitivní, je důležité, jak se s ní klientka vyrovná. Dále z karet vidíme, že klientka má za sebou období, kdy se musela postavit sama za sebe a sama čelit nástrahám a případným protivníkům a byla odhodlána uspět ve svém snažení a neustoupit. Nicméně tato situace je již za ní, tu překonala. V nedávné minulosti je vidět vzpomínání a čerpání z dřívějších dob, kdy se dařilo hlavně v citové oblasti dobře a je naznačeno, že jen na tazatelce záleží, zda bude schopna a ochotna tento pocit prožívat znova. Blízká budoucnost, která je před tazatelkou naznačuje finanční zisk díky cílevědomosti, je to i situace, kam směřuje dobrá zpráva nebo pomoc, kterou obdrží ohledně své profese, jak již bylo zmíněno. Přichází nové úspěšné období a tazatelka zužitkuje dovednosti, které si v minulosti osvojila. To vše povede klientku k vítězství, vyjasnění mysli a vydá se na cestu, která bude korunována věncem vítězů, neboť zvítězila nad světskými překážkami a nabude pocit osobní svobody a touha osvobodit se od předchozích omezení. Její blízké okolí vnímá její počínání jako úspěšné, že případné překážky snadno zvládne. Jedná se o odměnu za její iniciativu a odvahu. Dále z karet čteme, že přáním klientky je získat finanční stabilitu a celkové vyústění situace vede k rozuzlení, ze kterého plyne, že pro tazatelku definitivně končí jeden životní cyklus a začíná jiný.